Főoldal Iskolánkról Különös közzétételi lista Jogszabályok

Vonatkozó jogszabály az igazolatlan hiányzásokról

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 91/F. § értelmében

a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes – a tanuló és törvényes képviselője tartózkodási helye szerinti – jegyzőnek, hogy a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tízet, a jegyző végzést hoz, melyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját (szülőt/gyámot) arról, hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek  védelembe vételét.

Módosítás: (2010. november 22. hétfő, 18:34)