Főoldal Iskolánkról Kompetencia alapú oktatás

A kompetencia alapú oktatás

altalt

Intézményünk 2005 õszén sikeres pályázatot nyújtott be a kompetencia alapú oktatás bevezetésére.

A pályázat keretében az ország 109 iskolájával együtt megkezdtük módszertani kultúránk megújítását.
A rohamosan bõvülõ és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire vértezik fel magukat az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.

Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsõje, hogy olyan kompetenciák alakuljanak ki a tanulókban, mint a csapatban való dolgozás, a konfiktustûrés-kezelés, a jó kommunikálás, a problémamegoldás és döntés, valamint az elõzetes tudás felhasználása. Fontos, hogy a gyerekek naponta alkalmazni és használni tudják a legújabb technikai eszközöket ( számítógép, multimédiás eszközök ), a legújabb tudáshordozókat ( Internet, Sulinet Digitális Tudásbázis).

Az elnyert támogatásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt a kulcskompetencia-területek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára (pl. mobil- és fix interaktív táblák, tanulói munkaállomások stb.).

"A" típus

Módosítás: (2018. október 02. kedd, 10:55)