Főoldal

Iskolai étkezési tájékoztató

 

Parkolás a Dózsa Gy. utcában

Tisztelt Szülők!

2015. 04. 09-én a Dózsa György utca forgalmi és parkolási helyzetével kapcsolatban Elek Sándor polgármester úr és Földvári László alpolgármester úr lakossági fórumot tartott.

Az ott elhangzottakkal kapcsolatban az Iskolaszék szülői oldala levelet fogalmazott meg azon szülők részére, akik gyermekeiket gépkocsival hozzák – viszik az iskolából.

A levelet – annak fontossága miatt – honlapunkon is közzétesszük.

Üdvözlettel: Palkóné Szabó Gabriella, igazgató

Bővebben...

 

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Szülők, Kedves Édesanyák

Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek iskolánk március 27-i jótékonysági műsorához való hozzájárulásukat. A belépő és támogatói jegyek, illetve az Önök által készített sütemények eladásából a Zimándy Ignác „Iskolánkért” Művelődési Alapítvány részére 501.700 Ft gyűlt össze. Remélem mindannyian, akik részt vettek az előadáson, jól érezték magukat és megtapasztalhatták iskolánk szakmai munkáját, átélhették intézményünk szellemiségét. Tanulóink, kollégáink és vendégeink munkája mellett mindez nem jöhetett volna létre az Önök hathatós támogatása nélkül. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki támogatta a jótékonysági süteményvásárt.

Törökbálint, 2015. március 31.

Tisztelettel:

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

 

 

Intézményi Tanács

Megalakult a Zimándy iskola Intézményi Tanácsa

A Köznev. tv. 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.

Bővebben...

 

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015-16-os tanévben 1 - 3. és 5 – 7. évfolyamokon

   A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet módosítása részletesen szabályozza a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését.

A rendelet előírja, hogy az iskola a helyben szokásos módon (honlapján, faliújságon) nyilvánosságra hozza a hitoktatást vállaló

  1. az egyházi jogi személyek megnevezését,
  2. a székhely, feladat ellátási hely szerinti illetékes egyházi képviselő nevét és címét (elérhetőségét).

Bővebben...

 

A 2013-14-es tanév beszámolója és értékelése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai munka eredményességét, és értékelését a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Az alábbiakban megtekinthetik az iskola 2013-14. évi beszámolóját és a fenntartó által elkészített értékelést, valamint az Intézményi Tanács értékelését.

Módosítás: (2014. szeptember 15. hétfő, 11:44)

 

Információs kiadvány iskolánkról

Aktualizáltuk iskolánk információs kiadványát, amelyből tájékozódhatnak intézményünk életéről,
az induló képzésekről azon kedves szülők, akik a következő tanévben készülnek iskolát választani gyermekeiknek.

Módosítás: (2015. január 27. kedd, 14:19)