Főoldal

Menza hírek

Azok a tanulók, akik 2015. májusában igényelték a napi egyszeri menzás étkezést, 2015. szeptember 2-től (szerdától) vehetik azt igénybe.

Az új menzás igények leadására iskolánk II. emeleti Gazdasági irodájában Szalma Istvánnénál van lehetőség.

 

Tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók

Tanévnyitó ünnepély

   A Zimándy Ignác Általános Iskola 2015-16-os tanévének évnyitó ünnepélye 2015. szeptember 1-jén, kedden 8 órakor lesz a Grimm Károly Sportcsarnokban.

Gyülekezés az osztálytermekben 7.45-ig ünneplő ruhában.

Tankönyvosztás

A 2015/2016 –os tanév tankönyveinek osztása az alábbi módon történik:

Az 1-3. osztályosok idén ingyen kapják tankönyveiket. Ők, valamint a felsőbb évfolyamokon az ingyenes tankönyvre jogosult gyerekek számára a tankönyveket az első tanítási napon fogjuk kiosztani.

A tartós tankönyvekbe matricát ragasztunk. Kérjük, erre a matricára a gyermek nevét, tanévet és osztályát ráírni szíveskedjenek.
A tartós, matricával ellátott tankönyvekbe írni tilos!
Ezeket a tankönyveket év végén le kell adni a könyvtárba. A megrongált tankönyvek árát meg kell téríteni!

A 4-8.osztályos „fizetős” tanulók számára a könyveket a kétpéldányos szállítólevél szülő általi aláírását követően tudjuk átadni. Ebből 1 példány Önöknél marad, a 2. aláírt példányt az iskola visszajuttatja a KELLO részére.

A szállítólevélen feltüntetett összeg alapján tudják a tankönyvek árát kiegyenlíteni csekken vagy átutalással, illetve iskolakezdési utalvánnyal (KELLO infopontokon).

A befizetés határideje: 2015. szeptember 15.

Mivel a szállítóleveleknek aug.31-ig kell megérkezni az iskolába, ezért a tankönyveket csak az első tanítási héten tudják személyesen átvenni.

 Az átvétel időpontja:
2015. szeptember 1-jén 12-19 óráig
szeptember 2-án 14-18 óráig
Helye: az iskola kis tornaterme a főbejárat mellett.

Első tanítási nap

Az első tanítási napon osztályfőnöki órákat tartunk.
Az első – második évfolyam 10.40-ig,
a harmadik – negyedik évfolyam 11.30-ig,
a felső tagozat 11.45-ig tartózkodik az iskolában.
Ezen a napon étkezés nincs.

Napközi, tanulószoba, reggeli ügyelet, menza

Napközis ellátást, reggeli ügyeletet és tanulószobát szeptember 2-tól biztosítunk.
A csak ebédet igénylő, menzás gyerekek étkezéséről augusztus 24-e után adunk tájékoztatást iskolánk honlapján.

Kérjük, hogy a parkolással kapcsolatos közlekedési szabályokra figyeljenek, vegyék igénybe az önkormányzatnál található parkolót!

Törökbálint, 2015. augusztus 18.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                Palkóné Szabó Gabriella

                                                                                           igazgató

 

Erasmus+ projekt első évének eseményei (2014/15)

A tanév zárásakor a projekt munkatársai összegezték a projekt első évében történt eseményeket és eredményeket.

Iskolánk partnerintézményi, „testvériskolai” kapcsolatot létesített négy hasonló profilú (állami általános) iskolával. A tanárok betekintést kaptak a partnerországok közoktatási rendszerébe, intézményvilágába, megfigyelhették és átadhatják egymásnak bevált jó gyakorlataikat.

Bővebben...

 

Nyári vezetői ügyelet

Dátum

Ügyeletes neve

Beosztása

2015.07.01.
8-13 óra

Palkóné Szabó Gabriella

igazgató

2015.07.08.

8-13 óra

Lengyelné Tóth Ágnes

igazgatóhelyettes (felső tagozat)

2015.07.15.

8-13 óra

Lengyelné Tóth Ágnes

igazgatóhelyettes (felső tagozat)

2015.07.22.

8-13 óra

Palkóné Szabó Gabriella

igazgató

2015.07.29.

8-13 óra

Palkóné Szabó Gabriella

igazgató

2015.08.05.

8-13 óra

Krómer Józsefné

igazgatóhelyettes (alsó tagozat)

2015.08.12.

8-13 óra

Krómer Józsefné

igazgatóhelyettes (alsó tagozat)

2015.08.19.

8-13 óra

Lengyelné Tóth Ágnes

igazgatóhelyettes (felső tagozat)

2015.08.26.

8-13 óra

Krómer Józsefné

igazgatóhelyettes (alsó tagozat)

 

Iskolai étkezési tájékoztató

 

Parkolás a Dózsa Gy. utcában

Tisztelt Szülők!

2015. 04. 09-én a Dózsa György utca forgalmi és parkolási helyzetével kapcsolatban Elek Sándor polgármester úr és Földvári László alpolgármester úr lakossági fórumot tartott.

Az ott elhangzottakkal kapcsolatban az Iskolaszék szülői oldala levelet fogalmazott meg azon szülők részére, akik gyermekeiket gépkocsival hozzák – viszik az iskolából.

A levelet – annak fontossága miatt – honlapunkon is közzétesszük.

Üdvözlettel: Palkóné Szabó Gabriella, igazgató

Bővebben...

 

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Szülők, Kedves Édesanyák

Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek iskolánk március 27-i jótékonysági műsorához való hozzájárulásukat. A belépő és támogatói jegyek, illetve az Önök által készített sütemények eladásából a Zimándy Ignác „Iskolánkért” Művelődési Alapítvány részére 501.700 Ft gyűlt össze. Remélem mindannyian, akik részt vettek az előadáson, jól érezték magukat és megtapasztalhatták iskolánk szakmai munkáját, átélhették intézményünk szellemiségét. Tanulóink, kollégáink és vendégeink munkája mellett mindez nem jöhetett volna létre az Önök hathatós támogatása nélkül. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki támogatta a jótékonysági süteményvásárt.

Törökbálint, 2015. március 31.

Tisztelettel:

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

 

 

Intézményi Tanács

Megalakult a Zimándy iskola Intézményi Tanácsa

A Köznev. tv. 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.

Bővebben...