Főoldal

Erasmus+ hírek

Az Európai Bizottság finanszírozásával megvalósuló „Legendák nyomában” c. projekt keretében március 15 és 23 között intézménylátogatáson és nemzetközi tanártovábbképzésen vettek részt az olaszországi Alatriban az Egnazio Danti Általános Iskolában munkatársaink:

Bővebben...

 

A Zimándyról

 

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015-16-os tanévben 1 - 3. és 5 – 7. évfolyamokon

   A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet módosítása részletesen szabályozza a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését.

A rendelet előírja, hogy az iskola a helyben szokásos módon (honlapján, faliújságon) nyilvánosságra hozza a hitoktatást vállaló

  1. az egyházi jogi személyek megnevezését,
  2. a székhely, feladat ellátási hely szerinti illetékes egyházi képviselő nevét és címét (elérhetőségét).

Bővebben...

 

Hirdetmény beíratásról

HirdetmenyBeiratasrol

 

Tisztelt Szülők!

Bizonytalan ideig a főbejárat nem használható.
Kérjük, hogy gyermekeikre a díszudvaron várakozzanak.
16 óra után gyermeküket elkérni a díszudvar felőli bejáratnál lehet .

(A portaszolgálat ideiglenesen itt működik.)

 

Jótékonysági műsor

Plakat jotekonysagi kicsi

 

Nyílt nap

iskolas-leszek-600x400

Iskolánkban 2015. március 31-én (kedden) nyílt tanítási napot tartunk, melyre szeretettel várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2015/2016-os tanévben kezdi általános iskolai tanulmányait.

A nap programja:

07:45 Megnyitó az iskola Dísztermében
08:00 - 11:00 Tanítási órák
(a leendő első osztályokban tanító pedagógusok órái látogathatók)
11:00 - 12:00 Igazgatói tájékoztató az iskola pedagógiai programjáról
Konzultáció, szülői kérdések
 

Legendák nyomában

Projekthírek

Az Erasmus+, az Európai Bizottság oktatási programja által támogatott „Legendák nyomában” c. projekt megvalósítását előkészítő találkozón vettek részt a lengyelországi Wasiłków-ban iskolánk angoltanárai,

Bővebben...