Főoldal

Iskolai étkezési tájékoztató

 

Parkolás a Dózsa Gy. utcában

Tisztelt Szülők!

2015. 04. 09-én a Dózsa György utca forgalmi és parkolási helyzetével kapcsolatban Elek Sándor polgármester úr és Földvári László alpolgármester úr lakossági fórumot tartott.

Az ott elhangzottakkal kapcsolatban az Iskolaszék szülői oldala levelet fogalmazott meg azon szülők részére, akik gyermekeiket gépkocsival hozzák – viszik az iskolából.

A levelet – annak fontossága miatt – honlapunkon is közzétesszük.

Üdvözlettel: Palkóné Szabó Gabriella, igazgató

Bővebben...

 

Papírgyűjtés 2015 tavasz

2015. május 4-5. (hétfő, kedd) 14-17 óra között, a polgármesteri hivatal parkolójában!

Megkérjük a kedves szülőket, hogy a gördülékeny átvétel érdekében, akik kisteherautó mennyiségű papírt kívánnak hozni, 
az alábbi címre szíveskedjenek szállítani:

Bővebben...

 

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Szülők, Kedves Édesanyák

Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek iskolánk március 27-i jótékonysági műsorához való hozzájárulásukat. A belépő és támogatói jegyek, illetve az Önök által készített sütemények eladásából a Zimándy Ignác „Iskolánkért” Művelődési Alapítvány részére 501.700 Ft gyűlt össze. Remélem mindannyian, akik részt vettek az előadáson, jól érezték magukat és megtapasztalhatták iskolánk szakmai munkáját, átélhették intézményünk szellemiségét. Tanulóink, kollégáink és vendégeink munkája mellett mindez nem jöhetett volna létre az Önök hathatós támogatása nélkül. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki támogatta a jótékonysági süteményvásárt.

Törökbálint, 2015. március 31.

Tisztelettel:

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

 

 

Intézményi Tanács

Megalakult a Zimándy iskola Intézményi Tanácsa

A Köznev. tv. 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.

Bővebben...

 

Erasmus+ hírek

Az Európai Bizottság finanszírozásával megvalósuló „Legendák nyomában” c. projekt keretében március 15 és 23 között intézménylátogatáson és nemzetközi tanártovábbképzésen vettek részt az olaszországi Alatriban az Egnazio Danti Általános Iskolában munkatársaink:

Bővebben...

 

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015-16-os tanévben 1 - 3. és 5 – 7. évfolyamokon

   A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet módosítása részletesen szabályozza a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését.

A rendelet előírja, hogy az iskola a helyben szokásos módon (honlapján, faliújságon) nyilvánosságra hozza a hitoktatást vállaló

  1. az egyházi jogi személyek megnevezését,
  2. a székhely, feladat ellátási hely szerinti illetékes egyházi képviselő nevét és címét (elérhetőségét).

Bővebben...

 

Legendák nyomában

Projekthírek

Az Erasmus+, az Európai Bizottság oktatási programja által támogatott „Legendák nyomában” c. projekt megvalósítását előkészítő találkozón vettek részt a lengyelországi Wasiłków-ban iskolánk angoltanárai,

Bővebben...